Metodologie privind paşii ce trebuie urmaţi de către proprietarii de apartamente care îşi exprimă intenţia de deconectare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, conform Legii 325/2006 (modificată prin Legea nr. 126/2021) și Ordinul nr. 91/2007 al preşedintelui ANRSC

1. Anunţarea în scris a furnizorul de energie termică asupra intenţiei de deconectare/debranşare cu cel putin 30 de zile înainte de începerea procedurii de deconectare/debransare; (Descarcă Cerere Debranșare)

2. Depunerea la Termo Urban Craiova a unui dosar (dosarul complet NU se depune online, ci NUMAI la sediul) care sa conţină documentele impuse prin condiţiile cumulative prevăzute în Legea 325/2006 art.30 şi Ordinul nr. 91/2007 al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică art. 246, 247, 251 şi 254:


  • acordul asociaţiei împreună cu extrasul din hotarârea adunării generale a proprietarilor; (Descarcă Acordul Asociației)

  • acordul legalizat al vecinilor de apartament; (Descarcă Acordul vecinilor)

  • procesele verbale de recepţie şi punere în functiune a instalaţiei de utilizare gaze naturale (emis de Distrigaz);

  • buletinul de mişcare al contorului de gaze naturale (emis de Distrigaz);

  • dosar preliminar care să conţină calculul necesarului de caldură pentru alegerea microcentralei;

  • documentaţia tehnică care reconsideră ansamblul instalatiilor care ramân branşate la sistemul centralizat, documentaţie care va fi avizată obligatoriu de un verificator autorizat;

  • contractul încheiat cu o societate autorizată să execute lucrarile de reechilibrare conform documentaţiei tehnice elaborate;

3. Deconectarea/debranşarea se efectuează numai de catre operatorul care are şi calitatea de furnizor, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitarii, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea conditiilor impuse de lege şi numai daca solicitantul este de acord cu situaţia de lucrari întocmită conform antemasuratorii;

4. Termo Urban Craiova va executa efectiv deconectarea/debranşarea în cel mult 10 zile de la data când s-a facut dovada achitarii devizului de lucrări întocmit de operatorul serviciului, în zilele lucratoare;

5. Termo Urban Craiova nu va lua în consideraţie debranşările făcute de alte societati sau persoane fizice;

6. La montarea centralei termice, solicitantul va depune în copie şi documentele care atestă instalarea sursei alternative de încalzire;


  • procesul verbal de punere în funcţiune pentru microcentrală (emis de firma instalatoare);

  • raportul de verificari încercari şi probe în vederea autorizării functionarii aparatului avizat de prestatorul care efectueaza PIF sau de ISCIR-INSPECT IT conform anexei C din PT A1-2002, împreună cu o copie după buletinul de analiza a gazelor arse;

  • livretul aparatului completat conform anexei D din PT A1-2002;

7. Vor fi programate şi verificate doar lucrările al caror dosar este complet;

8. După completarea dosarului, executarea tuturor lucrărilor şi achitărea taxei de verificare a legalităţii documentelor se întocmeste Procesul Verbal de Debranşare la fata locului împreună cu reprezentantul asociaţiei;