Notificări

Lista clienților notificați pentru debranșare, de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice, cu debite restante mai vechi decât termenul legal de plată de 45 de zile.