• Se încărcă cu apă instalațiile de alimentare cu energie termică, pentru probe.

  Termo Urban Craiova S.R.L. anunţă că luni, 18 septembrie 2023, începe încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare.

  Încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică se va face treptat în toate zonele municipiului Craiova.

  Acţiunile sunt necesare pentru verificarea rezistenței și etanșeității instalațiilor, în scopul pregătirii sistemului de distribuție a energiei termice pentru sezonul de încălzire 2023-2024.

  Rugăm consumatorii de energie termică alimentați din sistemul de alimentare cu energie termică produsă centralizat să se asigure că lucrările la instalaţiile interioare din imobile vor fi finalizate în timp util, astfel încât să fie evitate eventualele incidente (inundaţii în apartamente sau în subsolurile blocurilor) ce pot apărea odată cu încărcarea acestora.

  Vă reamintim că asociaţiile de proprietari au obligația de a se asigura că instalaţiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcţionare şi că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor.

  Data exactă privind începerea furnizării agentului termic pentru încălzire va fi anunţată ulterior, după îndeplinirea condiţiilor legale, conform prevederilor H.G. nr. 425/1994, cu modificările şi completările ulterioare (H.G. nr. 337/2018).

  Totodată, vă comunicăm că, potrivit prevederilor Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare, debranşarea instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă caldă ale consumatorilor de energie termică dintr-un condominiu nu poate fi efectuată pe parcursul sezonului de încălzire.

  Data publicării: 31.08.2023

  Comunicat_TermoUrban_09_2023.pdf

 • Facturile lunii iulie 2023 și suplimentul pentru energie termică sunt disponibile online.

  Începând cu data de 11.08.2023 sunt disponibile pe platformă, pentru toți abonații Termo Urban Craiova, facturile lunii iulie 2023 și suplimentul pentru energie termică.

  Pentru noii abonați numele de utilizator și parola se pot obține de la Serviciul de Facturare la numărul de telefon 0251 532 658.

  Data publicării: 11.08.2023

 • Revizie anuală Societatea Electrocentrale Craiova S.A.

  Termo Urban Craiova SRL anunţă că în perioada, 21.08.2023 ora 00 00 - 26.08.2023 ora 24 00 , va fi sistată furnizarea apei calde menajere întrucât Societatea Electrocentrale Craiova S.A. intră în revizia anuală, ceea ce implică oprirea furnizării de agent termic primar pentru prepararea apei calde menajere.

  Se vor face eforturi pentru ca lucrările să se încheie înainte de data programată.

  Vă mulțumim pentru înțelegere.

  Data publicării: 04.08.2023

 • Facturile lunii iunie 2023 și suplimentul pentru energie termică sunt disponibile online.

  Începând cu data de 13.07.2023 sunt disponibile pe platformă, pentru toți abonații Termo Urban Craiova, facturile lunii iunie 2023 și suplimentul pentru energie termică.

  Pentru noii abonați numele de utilizator și parola se pot obține de la Serviciul de Facturare la numărul de telefon 0251 532 658.

  Data publicării: 13.07.2023

 • Notificări pentru debranșare de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice.

  Au fost notificate pentru debranșare de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice, un număr de 124 de Asociații de locatari/proprietari cu debite restante mai vechi decât termenul legal de 45 de zile pentru achitare.

  Termenul legal stabilit pentru achitarea facturilor potrivit Contractului de furnizare a energiei termice este de 45 de zile, termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturilor, plus 30 de zile perioada de graţie (adică după alte 30 de zile de la data scadentă) în conformitate cu Art.41 alin.(1) pct.a) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 (*republicată în 2023)

  Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere, conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 (*republicată în 2013).

  Lista asociațiilor notificate poate fi consultată aici

  Data publicării: 06.07.2023